EPR 2022

EVROPSKÁ JÍZDA MÍRU 2022

Na cestě k tomu, aby se Polsko stalo Evropským hlavním městem kultury 2025, vedla Polskem Evropská mírová jízda (EPR) 2022. Vratislav (Breslau) zde byla výchozím bodem. Trasa vedla přes Kamienna Góra a je tedy opravdovou klidovou klasikou. Dále se zvýšil počet účastníků z 80 na 120, z toho po 20 z Polska a České republiky. Mezi nimi bylo i několik parasportovců (řidičů s asistencí).

Vratislav je jedním z předchůdců Chemnitzu ve funkci Evropského hlavního města kultury. Město s více než 600 000 obyvateli v západním Polsku drželo titul v roce 2016. Cyklistické město Vratislav bylo již 20krát etapou "Mezinárodní jízdy míru". Odtud vedla trasa přes Krkonoše do Mladé Boleslavi v České republice a ve druhé etapě přes hřeben Krušných hor do Chemnitzu.

Na rozdíl od dřívější Jízdy míru však EPR není regulérním cyklistickým závodem. Takže ženy a muži jezdí společně a nejde o to být v cíli jako první. Spíše se soustředíme na společné dosažení cílového oblouku. Vzhledem k současným konfliktům ve světě je myšlenka spojování lidí opět velmi aktuální. Kromě toho se rozšířené rozhodnutí o energetické náročnosti zaměří na další hodnoty, jako je rovnost a začlenění.

Terezín – zvláštní pocta

Trasa EPR 2022 vedla mimo jiné přes malou obec Terezín.

Za německé okupace bylo celé místo v letech 1941 až 1945 v podstatě ghettem pro lidi z celé Evropy, kteří byli pronásledováni jako Židé. Za nacistického režimu převládala krutost a hlad. Terezín (též Terezín) byl tranzitní tábor, ze kterého bylo do vyhlazovacích táborů na východě posláno 150 000 lidí, mnozí přímo na smrt. Aby se světová veřejnost oklamala o zločinech na zemi, byla v té době provedena proradná "zkrášlovací kampaň" a byl o tom natočen propagandistický film.


Po roce 1945 byla zpočátku středem vzpomínek pouze komunistická historie perzekuce v Malé pevnosti. Připomínání obětí nacistického režimu v tomto židovském ghettu začalo až po roce 1991.


Přestávka v Terezíně a uvědomění si jeho historie, a to i v německo-českých vztazích, bylo důležitým zájmem Evropské jízdy míru 2022.

PODROBNÉ VIDEO

Prohlídka byla doprovázena několika kameramany.  Výsledkem byly nezapomenutelné, emocionální nahrávky.

V četných rozhovorech s jezdci, organizátory a nadšeným obyvatelstvem na trati bylo možné zachytit základní myšlenku a společenský význam.

ZAČALI JSME SE SEJÍT

SETKAT SE

s pódiovým programem a různými studenými nápoji

KDY

Dne 02.09.2022
od 16:00 hod.

KDE

Park Południowy
Vratislav

NA MÍSTO

FÁZE 1

Vratislav – Mladá Boleslav

ZAČÍNAT

Dne 03.09.2022
v 07:00 hod.
v
Park Południowy
Vratislav
Polsko

NA MÍSTO

BRANKA

Dne 03.09.2022
cca 18:00
v
tř. Václava Klementa 294,.293 60 Mladá Boleslav, Česká republika

NA MÍSTO

ČAS PÁRTY

Dne 03.09.2022
cca od 19:00 hod.
v
Mladá Boleslav
Česko

NA MÍSTO

TRASA

FÁZE 2

Mladá Boleslav – Terezín – Chemnitz

ZAČÍNAT

Dne 04.09.2022
v 08:00 hod.
v
tř. Václava Klementa 294,.293 60 Mladá Boleslav, Česká republika

NA MÍSTO

BRANKA

Dne 04.09.2022
cca 17:00
v
Památník Karla Marxe
Brückenstrasse 10
09111 Chemnitz, Německo
Německo

NA MÍSTO

EPR 2022 V RÁMCI SPORTS UNITED

Evropská mírová jízda 2022 končí významnou událostí SPORTS UNITED. Důraz je zde kladen na "spojení všech lidí s láskou ke sportu".

VÍCE INFORMACÍ

TRASA

CÍLOVÁ ČÁRA

Dne 04.09.2022 dorazilo několik aktérů společně na Brückenstraße nebo na Karl-Marx-Kopf jako "shromáždění" mezi 15:00 a 17:00. Vrcholem byl vstup Evropské jízdy míru 2022.

GDPR Cookie Souhlas se skutečným bannerem cookie