Saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meierová přebírá patronát nad Evropskou mírovou jízdou 2022

Saská ministryně pro evropské záležitosti Katja Meierová přebírá patronát nad Evropskou mírovou jízdou 2022

  • Maršál Cezary Przybylski a primátor Sven Schulze jsou také patrony
  • Ministryně Katja Meierová přijímá mírové řidiče při příjezdu do Chemnitzu dne 4. září 2022

    Chemnitz, 6. července 2022 – Druhý ročník Evropské mírové jízdy má nyní významnou podporu. Saská ministryně spravedlnosti a pro demokracii, Evropu a rovnost Katja Meier přebírá záštitu nad letošním ročníkem. Maršál Cezary Przybylski, prezident města Wrocław Jacek Sutryk a starosta Chemnitzu Sven Schulze také prohlásili, že převezmou patronát.
    Plánuje se, že ministryně pro evropské záležitosti Katja Meierová přijme mírové řidiče při příjezdu do Chemnitzu dne 4. září 2022 v Brückenstraße před památníkem Karla Marxe a pozdraví je. "Mezinárodně obsazená a přeshraniční cyklistická sportovní akce uprostřed Evropy je silným signálem pro mírové, kulturní soužití - zejména v této době agresivní války proti Ukrajině v rozporu s mezinárodním právem," říká ministryně zahraničí Katja Meierová.

    "Iniciativou a orientací Evropské mírové jízdy Chemnitz opět zdůrazňuje, že každý druh kultury v Chemnitzu má domov a v roce 2025 i své hlavní město kromě Nova Gorica."

    Kromě toho, řekl pan ministr, je velmi vítané, že rovnost a začlenění nyní také hrají důležitou roli v mírové cestě. "Tento další vývoj je správný a dobrý a jsem rád, že ho mohu podpořit převzetím patronátu," řekl ministr.


Zahájení se uskuteční 3. září 2022 ve Vratislavi, hlavním městě Dolnoslezského vojvodství. Trasa pak vede nejprve přes 240 kilometrů a hřeben Krkonoš do České Mladé Boleslavi a v neděli 4. září 2022 přes 175 kilometrů a Krušnými horami do Chemnitzu.

Maršál Cezary Przybylski, prezident města Vratislav Jacek Sutryk a starosta Chemnitzu Sven Schulze již dříve přislíbili svou podporu jako patroni. Starosta Mladé Boleslavi Raduan Nwelati navíc souhlasil s převzetím patronátu na české straně.

Sven Schulze:
"Evropská mírová jízda je jedním z našich vlajkových projektů na cestě k tomu, abychom se stali Evropským hlavním městem kultury 2025 a svým druhým vydáním ukazuje, že originální, sjednocující a mír budující myšlenka mírové plavby je důležitější než kdy jindy. Kromě toho to není jen sportovní výzva, ale také ukazuje Chemnitzovy do-it-yourself kvality v oblasti, kterou naše město obzvláště nese ve své DNA, sportu. Pro mě je proto podpora EPR záležitostí, která je blízká mému srdci."

Kromě mírové vize Evropské mírové jízdy a základní myšlenky mírového soužití je letošní etapová cesta zaměřena také na sociální integraci. Zatímco v cyklistice se závody tradičně konají odděleně v závislosti na pohlaví nebo fyzických požadavcích, sportovci z para cyklistiky mají možnost zúčastnit se letošní Mírové jízdy a jít příkladem rozmanitosti v cyklistice.
Po příjezdu do Chemnitzu budou účastníci přijati v Brückenstraße v Chemnitzu státní ministryní Katjou Meierovou a primátorem Svenem Schulzem. Oba budou také pozdravy sportovcům v rámci uvítací párty.

Evropská | mírové jízdy Kdo jsme

INTERNATIONAL PEACE RIDE, známá také jako Course de la Paix, byla nejuznávanější amatérskou cyklistickou akcí za železnou oponou. Na svém vrcholu byla dokonce srovnávána se slavnou Tour de France. Poprvé se konala v roce 1952, vedla každoročně po celé východní Evropě a několikrát využívala Chemnitz a poté Karl-Marx-Stadt jako jevištní místo. Se sportem, který spojuje národy, měl vyslat mírový signál proti napětí studené války. V roce 2006 se v této podobě konala naposledy.

Základní kámen pro "PEACE TRIP RELOADED" byl položen již ve fázi podávání žádostí o Evropské hlavní město kultury. V září 2020 bylo předložení přihlášky uspořádáno jako významná kulturní událost. 39 Chemnitzerů projelo takzvanou "nabídkovou knihou" PO CELÉM NĚMECKU ZA 48 HODIN a předalo ji porotě v Berlíně. O měsíc později byl Chemnitz oceněn titulem "Evropské hlavní město kultury 2025".

Ve dnech 11. a 12. září 2021 vedlo ve dvou etapách kolem 90 cyklistických nadšenců přes 413 kilometrů a 5586 metrů výškového rozdílu z CHEMNITZU DO PRAHY A ZPĚT. Mezi amatérskými sportovci bylo také deset českých účastníků. Letos má Evropská jízda míru také polského partnera.

Evropská mírová jízda je důležitým projektem Evropského hlavního města kultury 2025 a je pevně zakotvena v procesu Hlavní město kultury.

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru