Females4Peace Ride

Females4Peace Ride

Řídí, nebo neřídí? Samozřejmě, že jezdí! A proč? Protože mohou a hlavně chtějí. Minulou sobotu si v rámci naší ženské iniciativy "Females4Peace-Ride" čtyři ženy žijící v Mittelbachu a tři ženy žijící online poprvé zajely několik kol na valníku, aby zjistily, jak jsou výkonné. Pro tento účel byl poradní chrám v gumové botě speciálně přeměněn na spinningový chrám. A nejen z hlediska naměřených hodnot to byl skvělý začátek: 

Nejvyšší funkční výkonový práh (FTP): 210 wattů

Nejvyšší tepová frekvence (BPM): 182 tepů/minutu

Největší množství potu: 250 mililitrů 😉 (téměř malé pivo)

Zábavný a především motivující začátek. A příští týden nás čeká první tréninkový blok... 

To vše za 28 řezů v září...😉

Oznámení o souborech cookie ve WordPressu od Real Cookie Banneru